Kreiseln Gras Silo 1. Schnitt 2020


Gras Silo 1. Schnitt 2020


Gras Silo 1. Schnitt 2O2O


Gras Silo 1. Schnitt 2O2O


Oldtimer treffen Rechtsupweg 2019


Gras silo Ballen 2019


Gras Silo 2. Schnitt 2019


Mähen 2019


Schwadern 2019


1. Schnitt Mähen und Kreiseln 2019


Mais Silo 2019


Mist fahren 2018


1. Schnitt 2018


Korn dreschen 2018


Mais Silo 2018